Μειωμένα αλλά όχι αμελητέα τα έσοδα από το πρόγραμμα «μετρητά για διαβατήριο» της Μάλτας

Το σύστημα «μετρητά για διαβατήριο» της Μάλτας, το οποίο καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται να αποφέρει 40 εκατ. ευρώ λιγότερα το 2023 σύμφωνα με τον πρόσφατα δημοσιευμένο κρατικό προϋπολογισμό, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να το εγκαταλείψει, παρά τις πιέσεις της ΕΕ.

Το σύστημα προβλέπει ότι η κυβέρνηση της Μάλτας προωθεί τη μαλτέζικη υπηκοότητα και, εξ ορισμού, την υπηκοότητα της ΕΕ σε πλούσιους ιδιώτες με αντάλλαγμα περίπου 1,2 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις και τέλη. Το πρόγραμμα ήταν αμφιλεγόμενο από την αρχή, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού πλούσιων Ρώσων, Σαουδαράβων και Κινέζων που το έχουν εκμεταλλευτεί, πολλοί από τους οποίους συνδέονται με την κυβέρνηση, μεγάλες επιχειρήσεις ή βασιλικά δικαιώματα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ορισμένοι από τους νεότερους πολίτες της Μάλτας έχουν ενσαρκωθεί σε μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, όπως απάτη, ξέπλυμα χρήματος, υπεξαίρεση και λαθρεμπόριο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας και να αρνηθεί να εγκαταλείψει το πρόγραμμα. Το θέμα παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό που οι Βρυξέλλες λένε ότι αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, το πρόγραμμα απέφερε περίπου 61 εκατ. ευρώ από την πώληση διαβατηρίων το 2021, ενώ τα στοιχεία για το τρέχον έτος δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, αλλά υπολογίζονται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω στα 20 εκατ. ευρώ.

Οι λόγοι για την πτώση δεν είναι σαφείς, αλλά θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μείωση των Ρώσων αιτούντων, που προηγουμένως ήταν οι κύριοι αγοραστές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της κυβέρνησης της Μάλτας που τελικά ενέδωσε στις πιέσεις για την απαγόρευσή τους. Θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι πιθανό να κλείσει, λόγω της αποδοκιμασίας της ΕΕ.

Ορισμένοι πράκτορες που χειρίζονται αιτήσεις για λογαριασμό πλούσιων αγοραστών, δήλωσαν στην εφημερίδα The Times of Malta ότι η αύξηση του κόστους του προγράμματος έχει αποτρέψει ορισμένους και το ενδιαφέρον είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η Μάλτα παραμένει το μόνο κράτος που διαθέτει ένα τέτοιο πρόγραμμα, αφού η Βουλγαρία και η Κύπρος απέσυραν παρόμοια προγράμματα.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει το πρόγραμμα διαβατηρίων, αλλά θα αφήσει το δικαστήριο να αποφασίσει.

Πηγή: euractiv.gr